دستگاه ثابت تراش

ماشین های ثابت تراش در مدل های  TSB5-1500/2000/2500 بر اساس تجربه و نیاز به تعمیر موتورها برای اولین بار توسط این شرکت به صورت اتوماتیک با کنترل دیجیتال هیدرولیک طراحی ساخته شد.

این دستگاه جهت تراش ثابت های سیلندر و تراش داخل بوشهای میل سوپاپ و تنظیم دقیق بغل یاتاقان به کار می رود.لوازم و تجهیزات اضافی : میل ، یاتاقان ، مرغک

 


 

add