پرس دروازه ای

این نوع پرس جهت جا زدن بوش در داخل سیلندر موتورهای سبک و سنگین و همچنین برای مصارف عمومی به کار می رود و به صورت هیدرولیک و دستی با میز برقی ارایه می گردد.

این دستگاه در ابعاد 30تن ، 70تن ، 100تن و 150تن می باشد.

 

 

add